استعلام اجرای بتن زیرکار تا 20 سانتی مترنصب مالون و بندکشی، سایت ستاد - استعلام روز دوشنبه بیست و سوم بهمن 1402, استعلام اجرای بتن زیرکار تا 20 سانتی مترنصب مالون و بندکشی، سایت ستاد
[ نسخه چاپی ]

استعلام اجرای بتن زیرکار تا 20 سانتی مترنصب مالون و بندکشی، سایت ستاد - استعلام روز دوشنبه بیست و سوم بهمن 1402, استعلام اجرای بتن زیرکار تا 20 سانتی مترنصب مالون و بندکشی، سایت ستاد

شماره آگهی :
1102005083000018
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1402/11/23 - 2024-02-12 15:03:39
تاریخ شروع :
1402/11/23
نوع پایان آگهی :
1402/11/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری سعادت شهر استان فارس
شرح آگهی :

شماره نیاز: 1102005083000018
نام دستگاه خریدار:شهرداری سعادت شهر استان فارس

شرح کلی نیاز: اجرای بتن زیرکار تا 20 سانتی متر نصب مالون و بندکشی به ارتفاع یک ردیف ملات روی کار سنگ و ماهیچه بتنی پشت کار
توضیحات خریدار:اجرای بتن زیرکار تا 20 سانتی متر نصب مالون و بندکشی به ارتفاع یک ردیف ملات روی کار سنگ و ماهیچه بتنی پشت کار

اطلاعات تماس سازمان خریدار:

نام سازمان خریدار: شهرداری سعادت شهر استان فارس

شهر: پاسارگاد

استان: فارس

دورنگار: 071-43563888

تلفن تماس: 071-43565857

آدرس پستی: سعادت شهر- بلوار امام خمینی- شهرداری سعادت شهر

کد پستی: 7374163199

اطلاعات ایجاد کننده درخواست:

نام: مجید

نام خانوادگی: غلامی

تلفن تماس: 071-43562113


جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سایت ستاد مراجعه فرمایید
مناقصه و مناقصات امروز

خلاصه :
استعلام اجرای بتن زیرکار تا 20 سانتی مترنصب مالون و بندکشی، سایت ستاد - استعلام روز دوشنبه بیست و سوم بهمن 1402, استعلام اجرای بتن زیرکار تا 20 سانتی مترنصب مالون و بندکشی، سایت ستاد
آدرس :
منبع :
سایت