استعلام اجرای برق رسانی پروژ های خدمات شهری، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز دوشنبه بیست و سوم بهمن 1402, استعلام اجرای برق رسانی پروژ های خدمات شهری، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
[ نسخه چاپی ]

استعلام اجرای برق رسانی پروژ های خدمات شهری، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز دوشنبه بیست و سوم بهمن 1402, استعلام اجرای برق رسانی پروژ های خدمات شهری، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شماره آگهی :
1102096272000208
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1402/11/23 - 2024-02-12 14:54:08
تاریخ شروع :
1402/11/23
نوع پایان آگهی :
1402/11/26
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری تایباد استان خراسان رضوی
شرح آگهی :

شماره نیاز: 1102096272000208
نام دستگاه خریدار:شهرداری تایباد استان خراسان رضوی

شرح کلی نیاز: اجرای برق رسانی پروژ های خدمات شهری شهرداری طبق آیتم های پیوست

اطلاعات تماس سازمان خریدار:

نام سازمان خریدار: شهرداری تایباد استان خراسان رضوی

شهر: تایباد

استان: خراسان رضوی

دورنگار: 051-54522270

تلفن تماس: 051-54522265

آدرس پستی: تایباد شهرداری تایباد

کد پستی: 9591834416

اطلاعات ایجاد کننده درخواست:

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: عاکفی ارزنه ئی

تلفن تماس: 051-54522268


جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه فرمایید
مناقصه امروز

خلاصه :
استعلام اجرای برق رسانی پروژ های خدمات شهری، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز دوشنبه بیست و سوم بهمن 1402, استعلام اجرای برق رسانی پروژ های خدمات شهری، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس :
منبع :
سایت