مناقصه خرید فنس - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه خرید فنس
[ نسخه چاپی ]

مناقصه خرید فنس - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه خرید فنس

شماره آگهی :
01 - 14021117
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1402/11/21 - 2024-02-10 12:54:36
تاریخ شروع :
1402/11/21
نوع پایان آگهی :
1402/11/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
نقش اول کیفیت (ناک)
شرح آگهی :

آگهی مناقصه
شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.
- موضوع مناقصه: خرید فنس
-  شماره مناقصه 01 - 14021117
-  مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه : ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 24 بهمن ماه 1402 
-  مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 16:00 یکشنبه مورخ 29 بهمن ماه 1402
-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: جهت ارائه ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در هر بخش معادل مبلغ "16.000.000.000" ريال در وجه نقش اول کیفیت با اعتبار 3 ماه و قابل تمدید به 3 ماه دیگر یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت. شرکت کنندگانی که در هر دو بخش مناقصه شرکت می نمایند، می بایست مبلغ "32,000,000,000" ریال ضمانت نامه ارائه نمایند.
- سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
-  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پورتال شرکت نقش اول کیفیت به آدرس tenders.nak-mci.ir (در قسمت مناقصات) در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 
مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 09128009692 و 81718113 (واحد زنجیره تامین) تماس حاصل نمایند. 

مناقصه و مناقصات امروز 

خلاصه :
مناقصه خرید فنس - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه خرید فنس
آدرس :
منبع :
سایت