مناقصه خرید تابلوهای توزیع پست 20 کیلو ولت - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه خرید تابلوهای توزیع پست 20 کیلو ولت
[ نسخه چاپی ]

مناقصه خرید تابلوهای توزیع پست 20 کیلو ولت - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه خرید تابلوهای توزیع پست 20 کیلو ولت

شماره آگهی :
04 - 14021116
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1402/11/21 - 2024-02-10 12:53:50
تاریخ شروع :
1402/11/21
نوع پایان آگهی :
1402/11/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
نقش اول کیفیت (ناک)
شرح آگهی :

 

آگهی مناقصه
شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. 
-  موضوع مناقصه: خرید تابلوهای توزیع پست 20کیلو ولت
- شماره مناقصه 04 - 14021116
-  مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه : ساعت 16:00روز دو شنبه 23 بهمن ماه 1402
-  مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 16:00 روز شنبه 28 بهمن ماه 1402
-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4.000.000.000 ریال(چهار میلیارد ریال) که میبایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارایه گردد.  
-  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
-  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
**متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به پورتال شرکت نقش اول کیفیت به آدرس ذیل مراجعه نمایند: https://tenders.nak-mci.ir
مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09120227039 (واحد زنجیره تامین) تماس حاصل و یا با آدرس ایمیل ahmad.bayati@nak-mci.ir مکاتبه نمایند. 

مناقصات امروز 

خلاصه :
مناقصه خرید تابلوهای توزیع پست 20 کیلو ولت - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه خرید تابلوهای توزیع پست 20 کیلو ولت
آدرس :
منبع :
سایت