مناقصه عمومی ساخت قالب و تامین آرم اریب سایپا دیزل جهت محصولهای فوتون و آرتا, مناقصه عمومی ساخت قالب و تامین آرم اریب سایپا دیزل جهت محصولهای فوتون و آرتا
[ نسخه چاپی ]

مناقصه عمومی ساخت قالب و تامین آرم اریب سایپا دیزل جهت محصولهای فوتون و آرتا, مناقصه عمومی ساخت قالب و تامین آرم اریب سایپا دیزل جهت محصولهای فوتون و آرتا

شماره آگهی :
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1402/08/28 - 2023-11-19 14:31:53
تاریخ شروع :
1402/08/28
نوع پایان آگهی :
1402/09/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت سایپا دیزل
شرح آگهی :

مناقصه عمومی (نوبت اول ) ساخت قالب و تامین آرم اریب سایپا دیزل جهت محصولهای فوتون و آرتا
شرکت سایپا دیزل در نظر دارد ساخت قالب (دو قالب مجزا) قطعه آرم اریب سایپا دیزل جهت محصولهای فوتون و آرتا و همچنین تامین آن را از طریق مناقصه عمومی به سازنده و تامین کننده دارای شرایط واگذار نماید.
- محل دریافت اسناد مناقصه : کیلومتر 14 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) ـ شرکت سایپا دیزل ـ واحد بازرگانی
- مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1402.09.06
- مهلت ارائه اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1402.09.07
- کلیه اطلاعات مناقصه شامل نقشه ، مشخصات فنی، تضمین حسن انجام کار ، پیش پرداخت و ... در اسناد مناقصه موجود می باشد.
- شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر 44198260 داخلی 126 همراه 09301065165
- هزینه درج آگهی به عهده برنده/ برندگان مناقصه می باشد.
- شرکت سایپا دیزل در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل مختار است.
- به پیشنهادات مشروط مبهم، فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- پیشنهادات فنی و قیمت می بایست در دو پاکت جداگانه در بسته با ذکر موضوع به همراه رسید سپرده شرکت در مناقصه تسلیم دبیرخانه مرکزی شرکت سایپا دیزل گردد
شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) 


این آگهی به درخواست شرکت مناقصه گزار طبق نمونه تصویر آگهی صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد در خصوص استفاده از این آگهی هر گونه مسئولیت پرداخت به آگهی دهنده و بررسی و احراز هویت به عهده شرکت کنندگان می باشد و پایگاه خبری پارس نماد هیچگونه منفعت و مسئولیتی بابت تعهد این آگهی ندارد. 
مناقصه و مناقصات امروز 

خلاصه :
مناقصه عمومی ساخت قالب و تامین آرم اریب سایپا دیزل جهت محصولهای فوتون و آرتا, مناقصه عمومی ساخت قالب و تامین آرم اریب سایپا دیزل جهت محصولهای فوتون و آرتا
آدرس :
منبع :
سایت