مناقصه تامین خوراک میعانات گازی – نفتا - نوبت دوم , مناقصه تامین خوراک میعانات گازی – نفتا - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مناقصه تامین خوراک میعانات گازی – نفتا - نوبت دوم , مناقصه تامین خوراک میعانات گازی – نفتا - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1402/08/28 - 2023-11-19 14:21:58
تاریخ شروع :
1402/08/28
نوع پایان آگهی :
1402/09/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
پتروشیمی بوعلی سینا
شرح آگهی :

مناقصه عمومی 
نوبت دوم 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تامین خوراک میعانات گازی –نفتا مورد نیاز مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت  4 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی و درج اسناد به نشانی مندرج در بند 5
2-آخرین مهلت تسلیم پاکتهای مناقصه(الف، ب، ج) ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی  مندرج  در بند 5
3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2.340.000.000.000 ( دو هزار و سیصد و چهل میلیارد) ریال بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.
4-زمان گشایش پاکت های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.
5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی   WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.
روابط عمومی 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 

این آگهی به درخواست شرکت مناقصه گزار طبق نمونه تصویر آگهی صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد در خصوص استفاده از این آگهی هر گونه مسئولیت پرداخت به آگهی دهنده و بررسی و احراز هویت به عهده شرکت کنندگان می باشد و پایگاه خبری پارس نماد هیچگونه منفعت و مسئولیتی بابت تعهد این آگهی ندارد.

خلاصه :
مناقصه تامین خوراک میعانات گازی – نفتا - نوبت دوم , مناقصه تامین خوراک میعانات گازی – نفتا - نوبت دوم
آدرس :
منبع :
سایت